O NAS


 

*Stowarzyszenie Ratownictwo Powiatu Pyrzyckiego zostało zarejestrowane 19.01.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach. Skupia ono ludzi związanych z ratownictwem oraz miłośników służb mundurowych i ratowniczych szczególnie z powiatu pyrzyckiego. 

 

Naszymi celami są między innymi:

* Promowanie bezpiecznych zachowań wśród mieszkańców, dzieci i młodzieży;

* Organizowanie w szkołach i świetlicach spotkań nt. szeroko pojętego bezpieczeństwa;

* Podejmowanie współpracy ze służbami oraz różnymi instytucjami z terenu powiatu pyrzyckiego;

* Przedstawianie na fotografiach i filmach służby powiatu pyrzyckiego;

* Organizowanie kampanii informacyjnych i edukacyjnych dla mieszkańców powiatu o tematyce poświęconej    bezpieczeństwu oraz jak prawidłowo zachować się w różnych niebezpiecznych sytuacjach;

* Uczestnictwo w różnego rodzaju festynach oraz ćwiczeniach służb powiatu pyrzyckiego.

* Informowanie o zagrożeniach pogodowych, wypadkach, pożarach oraz innych zdarzeniach zagrażających             bezpieczeństwu;

*Podejmowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa.

 

Nasze stowarzyszenie utrzymuje się głownie ze składek członkowskich co mocno ogranicza nas w działaniu i realizacji postawionych sobie celów. Środki pieniężne, które są gromadzone na naszym koncie chcemy wykorzystać do realizacji naszych zadań oraz do wspierania służb ratowniczych i mundurowych (Policja, Straż Pożarna, Ratownictwo Medyczne, Straż Miejska) w naszym powiecie.

Zachęcamy Państwa do przekazywania darowizn na rzecz Stowarzyszenia Ratownictwo Powiatu Pyrzyckiego. Każda nawet najmniejsza kwota jest Państwa inwestycją w bezpieczeństwo głównie dzieci – bo na nich skupiamy się najbardziej.

 

Nr konta Stowarzyszenia 65 1020 4867 0000 1302 0151 4553

 

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku:
https://www.facebook.com/ratownictwopowiatupyrzyckiego